Osaaminen

Osaaminen

Kokemusta minulle on tarttunut töistä niin tietokirjailijana, tutkijana, kuraattorina, opettajana, luennoitsijana kuin myös kulttuurihallinnon ja -politiikan asiantuntijana. Näistä tarkemmin alla. 

Innostun helposti, ideoin paljon ja olen aikaansaava. Pidän puhumisesta, etenkin keskustelun ja vuorovaikutuksen muodossa. Lapsuudestani jatkunut musiikki- ja tanssiharrastus on koulinut minusta myös hyvän esiintyjän. Kysy minua rohkeasti mukaan!


Tietokirjailija/tutkija

Olen tehnyt taide- ja kulttuurihistoriallista tutkimusta viimeiset 10 vuotta. Moni teema ja lähestymistapa on liittynyt jollain tavalla kuvataiteilija Ellen Thesleffin elämään ja taiteeseen, ja sen kautta avautuneeseen ”uuteen”. Syksyllä 2017 ilmestynyt Ellen Thesleffin elämäkerta ”Minä maalaan kuin jumala” oli tämän tutkimuskaaren yksi huipentuma. Tämän pitkäjänteisen työn mahdollisti kaksi vuotta Alfred Kordelinin säätiön elämäkerta-apuraha. Lisäksi sain työhöni apurahan Suomen Tietokirjailijat ry:ltä. Tutkimukseni on saanut paljon kiitosta, lue lisää täällä.

Olen myös tutkinut tanssin ja kuvataiteen yhtymäkohtia sekä elämäkerrallisen tutkimuksen kysymyksiä. Aloitin syksyllä 2017 tohtoriopiskelijana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa, missä tutkin naisen ruumiin kulttuurihistoriaa modernisoituvassa Euroopassa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tutkimuksessani lähestyy ruumiillisuutta tanssin, liikkeen, yksilöhistorian, biografisuuden ja naishistorian näkökulmista. Minua kiinnostaa pohjattomasti länsimaisen naisen ruumiillisuuteen vaikuttaneet aatehistorialliset ja yhteiskunnalliset seikat sekä näiden seikkojen näkyminen maailmassamme ”tässä ja nyt”.

Lisäksi olen julkaissut tutkimusta osana näyttelykuratointityötäni, mistä lisää seuraavaksi.


Näyttelykuraattori

Olen kuratoinut useita taidenäyttelyitä, muun muassa Ellen Thesleffin ison retrospektiivin nimeltä ”Värien tanssi” Taidekeskus Retrettiin kesällä 2008. Näyttelyn rakentamisessa minua kiinnostaa saavutettavuus, monialaisuus ja -aistisuus. Haluan yhdistellä rohkeasti eri taiteenlajeja, kuten tanssia, musiikkia, kirjallisuutta, historiallisia aineistoja (esimerkiksi kirjeitä, esineistöä, yms.) sekä luonnollisesti taideteoksia. Kiinnostukseni näyttelytyössä ovat etenkin liikkeen ja tanssin yhdistäminen kuvataiteen kontekstiin.

Hyvän näyttelyn rakentaminen vaatii mielestäni vahvan tiedollisen pohjan lisäksi pedagogista ja empaattista eläytymistä siihen, mitä kokijat tarvitsevat ymmärtääkseen näyttelyä varten tehtyä tutkimusta mahdollisimman hyvin. Ja ennen kaikkea pystyäkseen ilman tiedollisia tai fyysisiä esteitä antautumaan itse taiteelle.

Olen kirjoittanut myös useampia artikkeleita erilaisiin näyttelyprojekteihin liittyen vuosien varrella, ja lisäksi työskennellyt useamman vuoden museoissa (kuten Ateneum ja Kiasma) monenlaisissa tehtävissä.

Seuravaaksi kuratoin Ellen Thesleff-näyttelyn HAM Helsingin taidemuseoon keväällä 2019.


Opetus ja luennointi

Opetan ja luennoin ahkerasti, aina kun siihen vain tulee tilaisuus. Tällä hetkellä opetan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä Helsingin ja Espoon avoimessa yliopistossa taidehistorian perusopintoja ja syventäviä temaattisia kursseja. Ajankohtaisista opetustöistä lisää täällä.

Lisäksi luennoin ahkerasti taide- ja kulttuurihistoriallisista teemoista. Esimerkiksi syksyllä 2017 pidän luentosarjan Ellen Thesleffin elämään ja taiteeseen liittyen Helsingin työväenopistossa. Lue lisää


Kulttuurihallinnon, -politiikan ja viestinnän osaaja

Olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan kulttuuripolitiikan ja -hallinnon parissa, viimeiseksi ja edelleen Suomen Teatterit ry:ssä. Vastuullani on muun muassa viestintään, hallintoon, tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä ja kokonaisuuksia.

Sanallinen ja kuvallinen viestintä onkin lähellä sydäntäni. Koen, että visuaalisen kulttuurin tutkijana minulla on paljon näkemyksiä ja annettavaa myös tämän päivän viestinnän tarpeisiin.