Osaaminen

Osaaminen

Innostun helposti, ideoin paljon ja olen aikaansaava. Kysy minua suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita yhdessä:

Historian kirjoittaja ja tutkija

Olen kiinnostunut tutkimisesta ja julkaisemisesta hyvin laajalla skaalalla. Historian kirjoittamisella me vastaamme ja luomme yhteyksiä. Historia, samoin kuin taide, on kommunikaatiota. Molemmissa luodaan yhteyttä inhimillisen olemassaolon välillä – myös ajallisen etäisyyden päähän. Eläytyvän ja ennakkoluulottoman yhteyden hakeminen onkin minun tapani tehdä historiaa.

Olen perehtynyt varsinkin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun fin de sièclen aikakauteen. Tämä läpäisee historiassamme monia merkittäviä tapahtumia ja siksi tuntuukin vaikealta edes yrittää rajata kiinnostuksen kohteita kovin tarkasti. Reilun sadan vuoden aikana tapahtunut nopea muutos vaikuttaa meissä edelleen ja siksi moni nykyajankin ilmiö on helpompaa ymmärtää, kun sen suhteuttaa pidempään ajalliseen jatkumoon.

Minulle voi myös ehdottaa tutkimuksen aiheita!

Tässä muutamia linkkejä tekemääni tutkimukseen:

Minä maalaan kuin jumala. Ellen Thesleffin elämä ja taide, Teos, 2017
Ellen Thesleffin maalarin ruumis – kuinka kertoa taiteilijan elämä? Ennen ja Nyt – historian tietosanomat, 2014
Ajatuksia biografisuudesta ja tekijästä taidehistorian kirjoittamisessa, kirja-arvostelu Taidehistoria tieteenä verkkolehdessä, 2014

Luennoitsija / opettaja

Pidän puhumisesta, etenkin keskustelun ja vuorovaikutuksen muodossa. Olen saanut kiitosta eläytyvästä esiintymisestä ja mukaansatempaavasta tavasta esittää asiani. Yhtenä esimerkkinä tästä linkki HAM:n Ulla Jokisalon näyttelyn avajaisissa pitämääni PUHEESEEN.

Kuraattori

Hyvän taide- tai muun näyttelykokonaisuuden rakentaminen vaatii mielestäni vahvan tiedollisen pohjan lisäksi pedagogista ja empaattista eläytymistä siihen, mitä kokijat tarvitsevat ymmärtääkseen näyttelyä varten tehtyä tutkimusta mahdollisimman hyvin. Näyttelyn rakentamisessa minua kiinnostaa saavutettavuus, monialaisuus ja -aistisuus sekä taiteiden- ja tieteidenvälisyys. Ellen Thesleff-näyttelyni aukeaa HAM:ssa keväällä 2019.

Moderaattori

Moderaattorin työssä minua kiehtoo tilanteen vaatima tilannetaju, nopea reagointi ja se, että saan johdattaa ja ottaa osaa keskusteluihin, jotka syntyvät juuri siinä hetkessä. Aiheella ei ole väliä, tiedonjanoni on lähes ehtymätön. Olen moderoinut kahtena viime vuotena muun muassa Tanssin Kiertoliike-TAPAHTUMAN.

Viestijä

Sanallinen ja kuvallinen viestintä on kiinnostava, vaikea ja alati ajankohtainen laji. Kieli on haaste – miten viestiä niin, että vastaanottaja ymmärtää, mitä viestillä halutaan? Kuvan ja historian tutkijana minulla on paljon annettavaa, ja olenkin luonnostaan ajautunut tekemään paljon töitä viestinnän parissa, muun muassa SUOMEN TEATTERIT RY:ssä.


TARKEMPI KUVAUS TYÖKOKEMUKSESTA

Tietokirjailija / tutkija

Olen tehnyt taide- ja kulttuurihistoriallista tutkimusta viimeiset 10 vuotta. Moni teema ja lähestymistapa on liittynyt jollain tavalla kuvataiteilija Ellen Thesleffin elämään ja taiteeseen, ja sen kautta avautuneeseen ”uuteen”. Syksyllä 2017 ilmestynyt Ellen Thesleffin elämäkerta ”Minä maalaan kuin jumala” oli tämän tutkimuskaaren yksi huipentuma. Työni on saanut paljon kiitosta, mistä lisää täällä.

Olen myös tutkinut tanssin ja kuvataiteen yhtymäkohtia sekä elämäkerrallisen tutkimuksen kysymyksiä. Aloitin syksyllä 2017 tohtoriopiskelijana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa, missä tutkin ruumiin ja sukupuolen kulttuurihistoriaa modernisoituvassa Euroopassa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tutkimuksessani lähestyy ruumiillisuutta tanssin, liikkeen, yksilöhistorian, biografisuuden ja naishistorian näkökulmista. Minua kiinnostaa pohjattomasti länsimaiseen ruumiillisuuteen vaikuttaneet aatehistorialliset ja yhteiskunnalliset seikat sekä näiden seikkojen näkyminen maailmassamme ”tässä ja nyt”.

Lisäksi olen julkaissut tutkimusta osana näyttelykuratointityötäni, mistä lisää seuraavaksi.


Näyttelykuraattori

Olen kuratoinut useita taidenäyttelyitä, muun muassa Ellen Thesleffin ison retrospektiivin nimeltä ”Värien tanssi” Taidekeskus Retrettiin kesällä 2008. Näyttelyn rakentamisessa minua kiinnostaa saavutettavuus, monialaisuus ja -aistisuus. Haluan yhdistellä rohkeasti eri taiteenlajeja, kuten tanssia, musiikkia, kirjallisuutta, historiallisia aineistoja (esimerkiksi kirjeitä, esineistöä, yms.) sekä luonnollisesti taideteoksia. Kiinnostukseni näyttelytyössä ovat etenkin liikkeen ja tanssin yhdistäminen kuvataiteen kontekstiin.

Hyvän näyttelyn rakentaminen vaatii mielestäni vahvan tiedollisen pohjan lisäksi pedagogista ja empaattista eläytymistä siihen, mitä kokijat tarvitsevat ymmärtääkseen näyttelyä varten tehtyä tutkimusta mahdollisimman hyvin. Ja ennen kaikkea pystyäkseen ilman tiedollisia tai fyysisiä esteitä antautumaan itse taiteelle.

Olen kirjoittanut myös useampia artikkeleita erilaisiin näyttelyprojekteihin liittyen vuosien varrella, ja lisäksi työskennellyt useamman vuoden museoissa (kuten Ateneum ja Kiasma) monenlaisissa tehtävissä.


Opetus ja luennointi

Opetan ja luennoin ahkerasti, aina kun siihen vain tulee tilaisuus. Tällä hetkellä opetan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä Helsingin ja Espoon avoimessa yliopistossa taidehistorian perusopintoja ja syventäviä temaattisia kursseja. Ajankohtaisista opetustöistä lisää täällä. Lisäksi luennoin ahkerasti taide- ja kulttuurihistoriallisista teemoista. Esimerkiksi syksyllä 2017 pidän luentosarjan Ellen Thesleffin elämään ja taiteeseen liittyen Helsingin työväenopistossa. Lue lisää


Kulttuurihallinnon, -politiikan ja viestinnän osaaja

Olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan kulttuuripolitiikan ja -hallinnon parissa, viimeiseksi ja edelleen Suomen Teatterit ry:ssä. Vastuullani on muun muassa viestintään, hallintoon, tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä ja kokonaisuuksia. Sanallinen ja kuvallinen viestintä onkin lähellä sydäntäni.