Omakuva-teoksen work in progress-tilaisuudet vuoden 2020 aikana

Omakuva-teoksen work in progress-tilaisuudet vuoden 2020 aikana

Omakuva-näyttämöteoksen valmistumista esitellään vuoden 2020 aikana Work in progress -yleisötilaisuuksissa, joissa tarkoitus on tehdä työryhmän työtä ja taiteilijoiden tekijyyttä näkyväksi.

Ensimmäinen Work in progress-yleisötilaisuus järjestettiin HAM Helsingin taidemuseossa 20.1.2020, ja se oli suunnattu museon ja taiteentutkimuksen henkilökunnalle, tutkijoille ja muille asiantuntijoille.

Oulun taidemuseolla työryhmä vierailee esittelemässä työn alla olevaa teostaan kesällä 2020 osana Ellen Thesleff-näyttelyä. Johtuen korona-epidemiasta Oulun taidemuseon tilaisuus tulee olemaan videotallenne, joka päivitetään museon verkkosivuille heti sen valmistuttua.

Kolmannen kerran työryhmä esittelee teostaan avoimessa tilaisuudessa Kuopiossa lauantaina 8.8. klo 20 ja sunnuntaina 9.8. klo 14. Yleisötilaisuuksien sisältö koostuu työn alla olevien kohtauksien esittelyistä sekä ohjatusta keskusteluosuudesta.

***

Edellä mainittu työtapa antaa työlle aikaa ja tilaa; työryhmä saakin matkata kohti valmisteilla olevaa teosta yhdessä ”hitaasti ja empien”. Aivan kuin näyttämöteoksen yksi lähtökohta, Ellen Thesleffin maalaus Omakuva, tämäkin valmistuu hitaasti ja empien. Teoksen työryhmä haluaa mukailla näyttämöteoksen valmistamisessa samaa rytmiä, “hitaasti ja empien”, ja samalla selvittää mitä on tekijyys ja millaisia liikkeen virtoja, ajattelua ja kysymyksiä tuottaa taiteilija Ellen Thesleffin elämäntarina ja hänen teoksensa.

Ajatus omakuva-teemaisesta näyttämöteoksesta on ollut työryhmän näyttelijöiden mielissä jo pitkään. Yhteinen työskentely aloitettiin vuonna 2019 ja vuonna 2020 työskentelyä edistetään myös avoimissa work in progress -tilaisuuksissa. Kantaesityksensä Omakuva saa Kuopiossa, Turussa ja Helsingissä vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on tehdä esitys, joka on teknisesti mahdollista viedä perinteisestä teatteritilasta myös muihin tiloihin.

Esitys kulkee myös osana Hanna-Reetta Schreckin väitöskirjatyötä sekä Thesleff-aiheisia keskustelutilaisuuksia.

Kuva HAM:n avoimesta yleisötilaisuudesta 20.1.2020. Kuvassa vasemmalta: Anu Almagro, Janne Teivainen, Riikka Stewen, Marja Lahelma, Hanna-Reetta Schreck ja edessä Johanna Jauhiainen.

Kuva: Jaana Kurttila