Osaaminen

Osaaminen

Innostun helposti, ideoin paljon ja olen aikaansaava. Kysy minua suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita yhdessä:

Historian kirjoittaja ja tutkija

Olen tehnyt taide- ja kulttuurihistoriallista tutkimusta jo yli 10 vuoden ajan ja perehtynyt varsinkin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun fin de sièclen aikakauteen. Moni teema ja lähestymistapa on liittynyt jollain tavalla kuvataiteilija Ellen Thesleffin elämään, taiteeseen ja sen kautta avautuneeseen uuteen. Olen myös tutkinut tanssin ja kuvataiteen yhtymäkohtia sekä elämäkerrallisen tutkimuksen kysymyksiä. Aloitin syksyllä 2017 tohtoriopiskelijana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa, missä tutkin ruumiin ja sukupuolen kulttuurihistoriaa modernisoituvassa Euroopassa.

Historia, samoin kuin taide, on kommunikaatiota. Molemmissa luodaan yhteyttä inhimillisen olemassaolon välillä – myös ajallisen etäisyyden päähän. Eläytyvän ja ennakkoluulottoman yhteyden hakeminen onkin minun tapani tehdä historiaa. Minua kiinnostaa pohjattomasti länsimaiseen ruumiillisuuteen vaikuttaneet aatehistorialliset ja yhteiskunnalliset seikat sekä näiden seikkojen kytkeytyminen maailmaamme ”tässä ja nyt”.

Minulle voi myös ehdottaa tutkimuksen aiheita!

Luennoitsija ja opettaja

Pidän puhumisesta keskustelun ja vuorovaikutuksen muodossa. Tällä hetkellä opetan vakituisemmin Helsingin avoimessa yliopistossa ja lisäksi luennoin ahkerasti taide- ja kulttuurihistoriallisista teemoista. Olen saanut kiitosta eläytyvästä esiintymisestä ja mukaansatempaavasta tavasta esittää asiani. Esimerkkinä HAM:ssa pitämäni puhe.

Kuraattori

Hyvän taide- tai muun näyttelykokonaisuuden rakentaminen vaatii vahvan tiedollisen ja tutkimuksellisen pohjan lisäksi pedagogista ja empaattista eläytymistä siihen, mitä kokijat tarvitsevat. Näyttelyn rakentamisessa minua kiinnostaa saavutettavuus, monialaisuus ja -aistisuus sekä taiteiden- ja tieteidenvälisyys. Näyttelyprojekteihin liittyen olen myös kirjoittanut paljon näyttelyteksteistä artikkeleihin ja kokonaisiin julkaisuihin. Kuratoimani Ellen Thesleff-näyttely oli esillä HAM:ssa vuonna 2019 ja Oulun taidemuseossa 2020.

Moderaattori

Moderaattorin työssä minua kiehtoo tilanteen vaatima tilannetaju, nopea reagointi ja keskustelut, jotka syntyvät juuri siinä hetkessä. Aiheella ei ole väliä, tärkeintä on, että saa tarttua hetkeen ja oppia myös itse uutta.
Olen moderoinut muun muassa Tanssin Kiertoliike-tapahtumia.

Viestijä

Sanallinen ja kuvallinen viestintä on kiinnostava, vaikea ja alati ajankohtainen laji. Kieli on haaste – miten viestiä niin, että vastaanottaja ymmärtää, mitä viestillä halutaan? Kuvan ja historian tutkijana koen, että minulla on paljon annettavaa tällä alati muutoksessa olevalle alalle. Olenkin tehnyt viimeisen kymmenen vuoden ajan paljon kiinnostavia töitä viestinnän parissa, muun muassa Suomen Teatteri ry:n viestintä- ja yhteyspäällikkönä.