Osaaminen

Osaaminen

Innostun helposti, ideoin paljon ja olen aikaansaava. Kysy minua suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita yhdessä:

Historian kirjoittaja ja tutkija

Olen tehnyt taide- ja kulttuurihistoriallista tutkimusta yli 10 vuoden ajan ja perehtynyt varsinkin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun fin de sièclen aikakauteen. Moni teema ja lähestymistapa liittyy aikakauden naisten elämään, taiteeseen ja sen kautta avautuneeseen uuteen. Olen myös tutkinut tanssin ja kuvataiteen yhtymäkohtia sekä elämäkerrallisen tutkimuksen kysymyksiä. Väittelen keväällä 2023 Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineeseen, missä tutkin ruumiin ja sukupuolen kulttuurihistoriaa modernisoituvassa Euroopassa.

Historia, samoin kuin taide, on kommunikaatiota. Molemmissa luodaan yhteyttä inhimillisen olemassaolon välillä – myös ajallisen etäisyyden päähän. Eläytyvän ja ennakkoluulottoman yhteyden hakeminen onkin minun tapani tehdä historiaa. Minua kiinnostaa pohjattomasti länsimaiseen ruumiillisuuteen vaikuttaneet aatehistorialliset ja yhteiskunnalliset seikat sekä näiden seikkojen kytkeytyminen maailmaamme ”tässä ja nyt”.

Minulle voi myös ehdottaa tutkimuksen aiheita!

Tuotanto

Luennoitsija ja opettaja

Luennoin ja esitelmöin ahkerasti taide- ja kulttuurihistoriallisista teemoista, ja olen saanut kiitosta eläytyvästä esiintymisestä ja mukaansatempaavasta tavasta esittää asiani. Esimerkkinä HAM:ssa pitämäni puhe.

Kuraattori

Hyvän näyttelykokonaisuuden rakentaminen vaatii vahvan tiedollisen ja tutkimuksellisen pohjan lisäksi pedagogista ja empaattista eläytymistä siihen, mitä kokijat tarvitsevat. Näyttelyn rakentamisessa minua kiinnostaa saavutettavuus, monialaisuus ja -aistisuus sekä taiteiden- ja tieteidenvälisyys. Näyttelyprojekteihin liittyen olen myös pohtinut paljon näyttelyjulkaisemisen erilaisia tapoja ja kirjoittanut monipuolisesti tekstejä ja näyttelykirjoja. Kuratoimani Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2020 on esillä HAM Helsingin ja Oulun taidemuseoissa vuonna 2022. Ellen Thesleff-näyttely oli esillä HAM:ssa vuonna 2019 ja Oulun taidemuseossa 2020.

Moderaattori

Moderaattorin työssä minua kiehtoo tapahtumien olosuhteet, vaihtelevuus, nopea reagointi ja keskustelut. On hienoa tarttua hetkeen ja oppia myös itse uutta.
Olen moderoinut muun muassa Tanssin Kiertoliike-tapahtumia.

Viestijä

Sanallinen ja kuvallinen viestintä on kiinnostava ja alati ajankohtainen laji. Kieli on haaste – miten viestiä niin, että vastaanottaja ymmärtää, mitä viestillä halutaan? Kuvan ja historian tutkijana koen, että minulla on paljon viestinnällistä annettavaa. Olenkin tehnyt pitkään kiinnostavia töitä viestinnän parissa, muun muassa Suomen Teatteri ry:n viestintä- ja yhteyspäällikkönä. Tällä hetkellä työskentelen viestintäpäällikkönä Suomen Kirjailijaliitossa.