TANSSI! Kirjoituksia tanssista ja kuvataiteesta

TANSSI! Kirjoituksia tanssista ja kuvataiteesta

Tanssi! Kirjoituksia tanssista ja kuvataiteesta on kaikille tanssista kiinnostuneille suunnattu yleistajuinen tieto-kirja. Se julkaistaan 28.3.2022 samaan aikaan HAM:n Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2020 näyttelyn kanssa. Olen toimittanut kirjan yhdessä taidehistorioitsija Saara Karhusen kanssa ja sen kustantaa Teos.

Kirja koostuu kymmenestä aihetta eri tavoin käsittelevästä esseestä. Esseissä esitellään muun muassa tanssin historiaa ja merkitystä modernin murroksen ajoilta tähän päivään saakka, tanssia ja liikettä kuvaavien taideteosten asettumista tilaan sekä tanssin suhdetta nykymaailman sosiaaliseen ja poliittiseen todellisuuteen. Tärkeän juonteen muodostaa kysymys tanssin suhteesta muihin taiteisiin, etenkin kuvataiteeseen. Millainen tanssi, millainen liike piirtyy esiin taideteoksissa viimeisten reilun sadan vuoden ajalta? Kuinka tanssia sanallistaa tanssija tai tanssikriitikko?

Kirjoittajajoukko koostuu maanmahtavista taiteen tutkijoista, tanssikriitikoista ja tanssitaiteilijoista: Hannele Jyrkkä, Aino Kukkonen, Arttu Merimaa, Marlon Moilanen, Sanna Nyqvist, Hanna Poikonen, Henna Raatikainen, Hanna-Reetta Schreck, Riikka Stewen ja Iida Turpeinen.

Kirjassa on pitkä ajallinen kaari 1800-luvun lopulta nykypäivään. Haluan kirjan myötä tuoda toimittajana esiin niitä historiallisia perustoja, joille liikkeemme, tanssimme ja ruumiillinen ilmaisumme pohjaa. 150 vuotta modernin murrosta on edelleen täällä. Historia ei ole takanamme, vaan me elämme ja muokkaamme sitä kaiken aikaa, myös ruumiillamme.

Tanssi on ihanan lipevä ja liikkuva sanallistettava. Omalla kohdallani kirjoittaminen oli kuin hikistä hippaa, leikkiä ja vaikeaa perässähiihtämistä. Fyysistä ajattelua ja tietoa on raastavanihanaa sanallistaa. Lue ja kerro, kuinka onnistuimme!

Kirja liittyy HAM Helsingin taidemuseon Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2022 -näyttelyyn, mutta toimii myös itsenäisenä lukemistona.

Kuva Heli Sorjonen.
Kirjan graafinen suunnittelu Eeva Sivula, Dog Design.