Tutustu julkaisuun: ”Avantgarde Suomessa”

Tutustu julkaisuun: ”Avantgarde Suomessa”

Avantgarde Suomessa | TiedekirjaPääsin ilokseni osaksi suomalaista avantgardetaidetta laajasti käsittelevää teosta ”Avantgarde  Suomessa”. Kirja ilmestyi vastikään SKS:n julkaisemana ja sen ovat toimittaneet Irmeli Hautamäki, Laura Piippo ja Helena Sederholm.

Kirjan monet eri artikkelit tutkivat ja valottavat, miten avantgarden yhteiskunnalliset, poliittiset ja taiteelliset pyrkimykset näkyvät suomalaisessa kirjallisuudessa, kuvataiteessa, arkkitehtuurissa, muodissa ja musiikissa.

Oma artikkelini ”Ellen Thesleff – Nainen avantgardistina” tutkii kuvataiteilija Ellen Thesleffin tapoja elää ja työskennellä osana kansainvälisen avantgarden sfääriä 1900-luvun alun Italiassa, erityisesti Firenzessä. Thesleffin läsnäoloa kansainvälisessä avantgardessa on tutkittu vielä varsin vähän, vaikka hän oli osa niin suomalaista kuin kansainvälistä avantgardistista taiteellista työskentelyä, erityisesti sen feminististä suuntausta. Avantgarden retoriikka on perinteisesti ollut maskuliinista ja siksi naistaiteilijoille on harvoin annettu ääni avantgarden tyypillisinä edustajina tai teoreetikoina. Lähestynkin Thesleffin aktiivista roolia avantgarden traditiossa naisen elinpiirin ja siihen liittyvän kokemuksen sekä hänen taiteellisen työn kokeellisuuden kautta. Tarkoitus on tuoda esiin, miten avantgarden kokeellisuus ja pyrkimys emansipaatioon ilmeni Thesleffin toiminnassa, niin taiteellisessa tuotannossa kuin myös naistaitelijan työn ja elämän strategioina.

Suomalaiset taiteilijat ovat olleet osa avantgarden kansainvälisiä verkostoja 1900-luvun alusta asti. Yksi kirjan läpäisevä teema onkin taiteen kansainvälisyyden ja kansallisuuden ristiveto. Teos auttaa ymmärtämään nykytaiteen yhteyksiä varhaiseen avantgardeen ja osoittaa Thesleffin lisäksi muidenkin suomalaisten naistoimijoiden, kuten Hagar Olssonin tai Armi Ratian, merkityksen avantgardelle. Samalla artikkelikokoelma luo katsauksen historiaan ja tarkastelee kritiikin ja taiteen portinvartijoiden roolia avantgarden esiinnostamisessa tai sivuuttamisessa.

Miten iloista onkaan, että nykyään tieteellisest teokset ilmestyvät myös nopeasti verkkoon vapaasti luettaviksi: Tutustu kirjaan suomalaisesta avantgardesta täällä!